Kopirnica

U Tuzli, u Tržnom centru "SJENJAK", nalazi se naša fotokopirnica opremljena najsavremenijom opremom, pa smo stoga u mogućnosti ponuditi Vam sljedeće usluge:

  • Kopiranje do A0 formata (u boji i crno-bijelo), uz koje Vam poklanjamo formatizovanje - gratis;
  • Printanje/plotanje dokumenata sa Vaših medija do A0 formata (u boji i crno-bijelo), uz koje Vam također poklanjamo formatizovanje - gratis;
  • Skeniranje dokumenata do A0 formata (u boji i crno-bijelo);
  • Plastificiranje dokumenata do A3 formata;
  • Grafička priprema i izrada vizit karti, kataloga i sl.;
  • Priprema i izrada plakata;
  • Printanje fotografija većih formata;
  • Formatizovanje dokumenata;
  • Uvezivanje dokumenata (tvrdo i meko koričenje, spiralno, traka, žičani uvez).
  • Izrada ključeva i pečata

Budući da je paleta usluga koje nudimo široka, ako ste zainteresovani za neku srodnu uslugu
koja nije ovdje navedena molimo da nas kontaktirate na copy_neutrino@neutrino.ba.

ili na broj  035 264 037

Ako želite detaljnije informacije, možete popuniti sljedeći obrazac:

INFORMATIVNA PONUDA Web-form is not active.

Powered by WebForms

Napomena:
Obrazac "Informativna ponuda" je informativnog karaktera i nije narudžba.

Grafička priprema i izrada vizit karti ,izrada ključeva i pečata