Neutrino

Garancije i reklamacije

Neutrino d.o.o.

NEUTRINO d.o.o. u saradnji sa svojim dobavljačima, ovlaštenim distributerima, servisima i uvoznicima, se obavezuje da će na Vaš zahtjev, izražen u garantnom roku, otkloniti u svojim, odnosno ugovorenim servisnim odjeljenjima, kvarove i tehničke nedostatke proizvoda, koji su eventualno  nastali  prilikom  normalne  upotrebe, a u vremenu za koje se daje garancija. Garantni uslovi i upute su navedeni na Garantnom listu, za svaki uređaj posebno.  

Ukoliko kvar ili nedostaci na uređaju ne budu otklonjeni u roku od 45 dana od dana prijema uređaja dostavljenog  u servis  od  strane  korisnika garancije,  na izvršenje usluge iz garantnih uslova, NEUTRINO d.o.o. se obavezuje da će neispravni dio uređaja zamijeniti istim takvim ili  onim sličnih karakteristika. Garantni rok ne teče dok se uređaj nalazi na servisiranju.

NEUTRINO d.o.o. će izvršiti zamjenu otkazalog uređaja novim uređajem u slučaju funkcionalnog otkaza uređaja koji nastane u roku od 7 (sedam) dana od dana preuzimanja (datum  računa), pod uslovom da funkcionalni otkaz nije prouzrokovan neadekvatnom upotrebom i rukovanjem od strane korisnika.

Garanciji ne podliježu oštećenja nastala prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne  montaže  ili  održavanja,  korištenja  neodgovarajućeg  potrošnog  materijala  (prema propisima), mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacija napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava. Garanciji ne podliježu  dijelovi koji se troše: glave i riboni matričnih štampača, valjci i toneri laserskih  štampača i fotokopir aparata, kertridži i glave  ink-jet  štampača i plotera, i slično. Također, garanciji ne podliježe ni instalirani sistemski i aplikativni software koji se isporučuje na računaru.

U slučaju da proizvod koji ste dobili ne odgovara slikom ili specifikacijom proizvodu koji ste naručili, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 7 dana od primitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakovanju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te vas molimo da u tom slučaju pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili Vam treba bilo kakvo pojašnjenje, molimo da nas kontaktirate na telefon 035/258-390  ili na e-mail: servis@neutrino.ba .

Prilikom reklamiranja proizvoda, molimo vas da nam javite broj narudžbe na kojoj se nalazi reklamirani proizvod, broj računa ili vaše korisničko ime.

Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danom od 8:00 do 16:00.
Vikendom i praznicima korisnička podrška nije dostupna.

Lista ovlaštenih servisa u BiH:

Neutrino